Imenik mesta u Jugoslaviji: Opštine u SFRJ. Opštine po republikama i pokrajinama. Opštine u SFRJ, sa teritorijalno nadležnim sudovima i tužilaštvima. Naseljena mesta, sa opštinama i nadležnim poštama. Registar pošta u SFRJ, sa karakterističnim poštanskim brojevima. Stanje 30. novembra 1972

Предња корица
Službeni list list SFRJ,, 1973 - 473 страница

Из књиге

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Чести термини и фразе

1уапес 51оуепЈја 51оуешја 51оуешја 51оуешја 51оуешја Нгуа(5ка 5АРУ 5око1ас багајеуо бАРК батођог бгђјја бгђјја бгђпа бгђца 5АРК бгћпа бгћца бегапа бК бкогја бкогја 1х>ка бкорје Бопја бтагје рп Је1баћ Ваг Вапја Вгос Ве1а Вепкоуас Вијапоуас Вје1оуаг Вобпа Иоуа Јајсе Каба Каг1оуас Кака Какапј Катетса Кгапј Кгарта Кгбко Кгибеуас Кеза Кека Китапоуо коа Кобеује КобОУбка Корег кос кос1 Ма1а Ма1о Магог Макеаошја Макес1ошја МаН Мапђог Мигбка Моу1 Моуо Н 51оуешја Н бгђјја Н бгђца Н Н Н Н Нгуа(5ка Н Нгуа1бка Н Сгпа Сога Нап Нгуа(5ка 51оуешја Нгуа(5ка Нгуа(5ка Нгуа1бка Нгуа1бка Нгуаика Нпга(5ка Ога1ј ођ Оопја Оопје оћ Р1јеу1ја Ра1апка Ра1е Рагаг Ракгас Ргокир1је Реб Ри1а Ро1је Роб(а Рогеб рп Се1ји Рпггеп Ршј Сакоуес Саско Сгаа СгасНбка Сгаћоуо Сго5ир1је Сгпа Сога Сгпа Сгпоте1ј Се1је Сога Сгпа Сога Согпја Сотја Спкуешса Ста Сога Тгаушк Тгеђпје Тгпоуо тез1а Тиг1а Торо1а уаб Уагеб Уагоб уаз Уакиг Угапје Угђоуес угћ УеИка УеНка Сопса УеНко

Библиографски подаци