Reke Srbije: Dunav, Spisak Reka U SrbiJi, Velika Morava, Lim, Zapadna Morava, Vlasina, Vratna, Drina, Sava, Ju~na Morava, Tisa, Tamia

Предња корица
General Books LLC, 2011 - 46 страница
0 Рецензије
izvor: Wikipedia. Stranice: 44. Poglavlja: Dunav, Spisak reka u SrbiJi, Velika Morava, Lim, Zapadna Morava, Vlasina, Vratna, Drina, Sava, Ju na Morava, Tisa, Tami, Golema reka, Mlava, Ni ava, etinja, P inja, Jadar, Mostonga, Uvac, Garvanica, Jegri ka, Ibar, Rasina, Kara, Plazovic, Klina, Beli Drim, Sitnica, Jablanica, Erenik, Resava, Lab, Timok, Lu nica, Lepenica, Nera, Dulenska reka, okini virovi, Nerodimka, Veternica, Toplica, emer ica, Kolubara, Lepenac, Sokobanjska Moravica, Grza, Kere -er, Skrape, Vrla, Crnica, Brvenica, Jezava, Ljubovi a, Vrelo, BegeJ, Gro ni ka reka, Top iderska reka, Vu Janka, Di ina, Brzava, Beli Rzav, Lomni ka reka, Despotovica, Bitva, Beli Timok, Jasenica, Kutinska reka, Jerma, De anska Bistrica, draljica, Batlava, Tamnava, emernica, Pek, P eli ka reka, Prizrenska Bistrica, Gra anka, Rd avica, Crni Rzav, Blata nica, Rupska reka, Gradac, Murgovica, Bosut, Ra ka, Pusta reka, BJelica, Ljig, tira, Svrlji ki Timok, estobrodica, Su ica, Belica, Studva, Trgovi ki Timok, Pec ka Bistrica, Budovar, Obnica, Dobrava, Jerez, Bo i ka reka, Linov tica, Petrova ka reka, Grada nica, Banjska reka, Crni Timok, Konjska reka, Jovanova ka reka, Kanjon Vu Janke, Ralja, Dragovi tica, Barbatova ka reka, Kamenica, Lisinska reka, Veliki Rzav, Studenica, Korenita, Grada ka reka, Pe tan, Cernica, Bukulja, Tego nica, Gradska reka, Grli ka reka, Mile evka. izvod: Dunav (nem. Donau, slov. Dunaj, ma . Duna, ukraJinski Duna, rum. Dun re, tur. Tuna) Je naJdu a reka u EvropskoJ uniJi i druga naJdu a reka u Evropi nakon Volge. NastaJe u varcvaldu spaJanjem manjih reka Berge i Brigah kod grada Donau ingena. Dunav Je duga ak oko 2850 km, proti e kroz nekoliko centralnoevropskih glavnih gradova, pre nego to se uliJe u Crno more kroz deltu Dunava u RumuniJi i UkraJini. Dunav Je u istoriJi bio Jedna od naJstalniJih granica Rimskog carstva. Reka proti e kroz ili ini granicu 10 dr ava: Nema ku, AustriJu, Slova ku, Ma arsku, Hrvatsku, SrbiJu, RumuniJu, Bugarsku, M...

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Библиографски подаци