Шта родитељ треба да зна о епилепсији

Предња корица

Савез лига за борбу против епилепсије СР Србије као друштвено-хуманитарна организација својим радом подстиче и помаже унапређење социјалне и здравствене заштите, рехабилитације и запошљавања оболелих од епилепсије. Један од задатака који је предвиђен Статутом Савеза је и издавање популарних публикација намењених у првом реду болесницима, њиховим родитељима и свима онима који желе посредно или непосредно да помогну оболелима. Надамо се да ће ова прва књижица ближе упознати родитеље са природном болести, као и како да помогну што успешнијем лечењу свога детета.

Шта други кажу - Напишите рецензију

Коментар посетиоца странице - Обележи као неприкладно

Ova elektronska knjiga (eBooks) je otkucana korišćenjem LaTeX sistema za pripremu teksta, koji je napravio Leslie Lamport, i dokumenata klase tipa memoir. Layout ove knjige je 6 x 9 inča. Veličina fonta i razmak između redova su 12/14pt na 31pc dužine teksta. Upotrebljena je Computer Modern familija fontova koju je dizajnirao Donald Knuth’s, roman.
Ova eBook je u pdf formatu i potpuno je kompaktibilna za korišćenje na desktop i tablet računarima.
Ova eBook je potpuno besplatna. Dozvoljen je puni pregled knjige.
 

Библиографски подаци