Лексикон страних речи и израза

Предња корица
Mali pingvin, 12. 8. 2014. - 2769 страница
1 Рецензија
Google не верификује рецензије, али проверава и уклања лажни садржај када га идентификује

Овоме речнику, који се због свога енциклопедијскога карактера појављује под насловом Лексикон страних речи и израза, циљ је да буде што практичнији, што потпунији и, нарочито, јасан и поуздан у обавештавању оних који се буду њим служили.  

Поред сваке главне речи дато је, у загради, најпотребније етимолошко објашњење, што ће знатно помоћи правилном изговору и разумевању, нарочито једнозвучних (хомонимних речи) које би иначе морале код свакога изазвати разумну пометњу.  

Објашњењима је био циљ да буду што обухватнија и, нарочито, јасна и сигурна. Због тога, место да страну реч објашњава само одговарајућом нашом речи а израз само нашим изразом, писац је, поред тога, сматрао да је важније дати живљи опис и логички тачну дефиницију, у жељи да тиме употпуни објашњење и, можда, умањи и ублажи иначе неминовну сувопарост дела ове врсте.

Шта други кажу - Напишите рецензију

Google не верификује рецензије, али проверава и уклања лажни садржај када га идентификује
Коментар посетиоца странице - Обележи као неприкладно

Ova elektronska knjiga (eBooks) je otkucana korišćenjem LaTeX sistema za pripremu teksta, koji je napravio Leslie Lamport, i dokumenata klase tipa memoir. Layout ove knjige je 6 x 9 inča. Veličina fonta i razmak između redova su 12/14pt na 31pc dužine teksta. Upotrebljena je Computer Modern familija fontova koju je dizajnirao Donald Knuth’s, roman, bold & italic. Ova eBook je u pdf formatu i potpuno kompaktibilna za korišćenje na desktop i tablet računarima.
Trenutno je obrađeno 29 slova: A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, R, T, Ć, U, F, H, C, Č, Dž, Š sa ukupnim obimom 2769 strana. Vujaklija eBook se može nabaviti u pretplati po ceni od 2,400.00 dinara.
 

О аутору (2014)

Милан Вујаклија (Бухача, 27. новембар 1891 — Београд, 16. децембар 1955) је био писац и преводилац, аутор Лексикона страних речи и израза.

Милан Вујаклија се бавио преводима познатих дела и лексикографијом а његови радови су и дан-данас веома цењени. Преводио је дела Артура Шопенхауера која је превео и објавио у периоду од 1922. до 1928. године О религији, О писању и стилу, Метафизика лепог и О генију. Поред тога, преводио је дела Е. Т. А. Хофмана и Џ. Ф. Купера (Кожна чарапа). Такође је приредио за ђачку лектиру из немачког језика Шилерово дело Баладе.

Суделовао је у изради Речника српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије науке и уметности.

Ипак, његово најзначајније дело је Лексикон страних речи и израза (прво издање: Београд, 1936. у две књиге А–К и Л–Ш). За његова живота овај лексикон штампан је други пут 1954. (у редакцији Светомира Ристића и Радомира Алексића) и отада до 2009. у издању је београдске Просвете. 

Милан Вујаклија је са прикупљањем речи за лексикон почео негде око 1925. године, а у периоду од 1934. до 1936. године урадио је његову дефинитивну обраду. Прво издање било је штампано 1936. код чувеног издавача Геце Кона. То је био велики догађај за српску лексикографију и културу. Друго издање је Милан Вујаклија обогатио новим речима и изразима и оно је изашло из штампе 1954. године. Ова књига је постала синоним за лексикон страних речи и израза. Постало је скоро правило да се за значење многих страних речи наводи као извор Вујаклијин Лексикон у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. 

Библиографски подаци