Слике страница
PDF
ePub
[blocks in formation]

*Paroda Railroad-Paroda Junction, S. C.., to Bethel Siding, S. C., 10 miles.

[blocks in formation]

Charleston, S. C.

6.3 Ashley Junction, S. C.

1.7 Bennett, S. C..

2.5 Drayton Hall

4.9 Johns Island. S. C..

4.5 Berry Hill, S. C.

3.4 Ravenel, S. C.

6.2 Adams Run, S. C.

5.2 Pon Pon, S. C.

1.3 Jacksonboro, S. C..

5.7 sshepoo, S. C.

3.8 Green Pond, S. C.

4.6 White Hall, S. C.

4.6 Blakes, S. C.

Yemassee, S. C.

59.9 3.5 Richardson, S. C.

63.4 4.6 Coosa whatchie, S. C.

68.0 3.2 Bashan, S. C.

71.2 Ridgeland, S. C.

76.0 3.4 Okeetee, S. C.

79.4 3.8 Ferebee, S. C.

83.2 Hardeeville, s. C.

90.4 4.4 Sand Island, S. C.

94.8 5.8 Montieth, Ga.

100.6 Galatia, Ga.

7.2

29.5

34.7

36.0

3.3

103.9 3.2 Central Junction, Ga.

107.1 Savannah (Union Station), Ga. Savannah (Boldton St.), Ga. 1115.0

41.7

45.5

50.1

54.7

[blocks in formation]

Between Yonges Island, S. C., and Ravenels, S. C.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

56.2

60.2

65.1

69.7

74.9

3.2

82.7

85.3

Alcolu, S. C.

4.0 Manning, S. C.

5.5 Wilson's Mills, S. C.

4.0 Forreston, S. C.

5.2 Greelyville, S. C.

7.8 Lanes, S. C.

2.6 Gourdin, S. C.

3.7 St. Stephen, S. C.

7.1 Bonneau, S. C.

8.2 Moncks Corner, S. C.

4.9 Oakley, S. C.

2.2 Strawberry, S. C.

4.6 Mt. Holly, S. C.

4.0 Otranto, S. C.

Columbia (Gervais St.), S. C... 0.0

0.6 Columbia (Wayne St.), S. C... 0.6

0.3 Columbia (Union Sta.), S. C... 0.9

1.3 Royster, S. C.

2.2 3.7 Simms, S. C.

5.9 Lykes, S. C.

9.1 6.4 Congaree, S. C.

15.5 6.5 Eastover, S. C.

22.0 2.4 Acton, S. C.

24.4 4.1 Malta, S. C.

28.5 1.9 Camden Crossing, S. C.

30.4 Wedgefield, S. C.

32.7 3.7 Cane Savannah, s. C.

36.4 6.0 N. W. Junction, s. C.

42.4 0.3 Sumter, S. C.

42.7 0.7 Summerton Junction, S. C..... 43.4

7.8 Brogden, S. C.

51.2 5.0

89.0

96.1

104.3

113.2

115.4

120.0

124.0

127.7

Saxon, S. C.

4.3 Ashley Junction, S. C. Charleston, S. C.

1132.0

6.3

1138.3 STATIONS.

ATLANTIC COAST LINE. Between Columbia, S. C., and Wilmington, N. C.

Miles

STATIONS.

Miles

191.7

70.3

[ocr errors]

186.9

64.1

(180.8

61.0

173.0

52.0

(163.1

42.7

155.8

42.4

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Timmonsville, S. C.

5.9 Cartersville, S. C.

3.4 Lynchburg, S. C.

9.0 Mayesville, s. C.

9.3 Sumter, S. C.

0.3 N. W. Junction, S. C.

6.0 Cane Savannah, s. C.

3.7 Wedgefield, S. C.

2.3 Camden Crossing, S. C.

1.9 Malta, S. C. ..

4.1 Acton, S. C.

2.4 Eastover, S. C.

6.5 Congaree, S. C.

6.4 Lykes, S. C...

3.2 Simms, s. C.

3.7 Roysters, s. C.

1.3 Columbia (Union Sta.), S. C...

1.6 Wayne St. Junction, S. C. ..

0.6 Columbia (Gervais St.), S. C...

Wilmington, N. C.

4.8 Navassa, N. C.

6.1 Malmo, N. C.

7.8 New Berlin, N. C.

9.9 Bolton, N. C.

7.3 Lake Waccamaw, N. C.

4.4 Hallsboro, N. C.

6.0 Whiteville, N. C.

6.7 Chadbourn, N. C.

6.4 Cerro Gordo, N. C.

5.8 Fair Bluff, N. C.

8.8 Nichols, S. C.

6.5 Mullins, S. C.

8.3 Marion, S. C.

8.2 Pee Dee, S. C. Winona, S. C.

3.2 Mars Bluff, S. C.

4.1 F. Y. Tower, S. C.

2.2 Florence, S. C.

5.5 Ebenezer, S. C.

5.9

28.5

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3.2 Robbins, S. C. Augusta, Ga.

58.6

134.8

64.5

1138.0 166.8

68.4

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ПретходнаНастави »