Слике страница
PDF
ePub

this translation is neither Hebrew or Chaldee, but a mixture of both languages, with some Samaritan words. Grotius agrees* that the last six lines are a Lybian repetition. The Pæni, or Carthaginians, Lybici, were bilingues (Peni, Feni, Pheni, Bearla-Feni, means the Phoenic or Phænician dialect of the Irish.) Bochart's Hebrew version of the first ten lines of Plautus' Monologue.

נא את עליונים ואת עליונות שכורת יסמכון זות: כי מלכי יתמו: מצליח מדברהים עסקי: לפורקנת את בני את יד עדי ובנותי: ברוח רוב שלהם עליונים ובמשורתהם: בטרם מות חנות אותי הלך אנטידמרכון: איש שידע לי : ברס טפל את חילי שכינתם לאופל: את בן אמיץ דבור תם נקוט נוה אגורסטוקליס: חותם חנוהי הוא כיור שאלי חוק זאת נושא: ביני עד כי לו האלה נבולים לשבת הם: בוא די עלי תרע אנא הנו: אשאל אם מנכר לו שם:

:

To shew the difference between Bochart's version and

pure

Hebrew, we exhibit a translation of the same passage into what we believe to be pure and classical Hebrew, without any mixture of Chaldee or Samaritan; as follows :Another version of the same, in

pure

Hebre

אֶקְרָא לְאֶלֹוֹהִים וְאֶלוֹהוֹת מָגִינֵי אֶרֶץ הָאֵל למלא משאלוֹת לִבִּי

, וּלְהצלח מחשבוֹתַי בְּכּוֹחָם כִּי עָוּ, וּבְהַשְׁקָפָתָם נִשְׁגָבָה לגאוּלַת בְּנִי וּבְנוֹהַיי מיד עוֹשְׁקֵיהֶם לְפָנִים אַנְטִידֶמַרְכוֹן הִסְכִּין לָגוּר אִתִּי כְאִישׁ מוֹרָע לִי, אַך הִתְחַבֵּר אֶת לַהַק שׁוֹכְנִי חוֹשֶׁך יָצְאָה שְׁמיָּה כִּי בְּנוֹ אַגְרוֹסְטוֹקְלֶס בָּחַר לָשֶׁבֶת לוֹ שָׁם שוּלְחָנִי, בּוֹ אֱלוֹהַי חָרוּץ, אוֹת נוֹשֵׂא לִי לְהַכְנָסַת אוֹרְחִים עַד הִגִיד לִי כִּי שָׁם זְבוּלוֹ בְּאֲרָצוֹת הָאֵל אִישׁ בָּא בְּשַׁעַר, אֶשְׁנָחֵהוּ. אֶשְׁאָלֵהוּ הָאִם יוֹדֵעַ אֶת שְׁמוֹי

* We omit the Hebrew translation of Petit, for the reasons assigned by Bryan Walton, (after Grotius) in the 17th and 18th pages of the third Prolegomena to his Polyglott, (vol. i. edltion of 1657.) Much of the confusion in this passage of Plautus, is owing to the transcribers, (or perhaps Plautus himself) inserting the vowels or the vowel points, which, undoubtedly, was not the early custom of the Phænicians or the Hebrews; however convenient these points may now be, to fix the ancient traditionary reading and pronunciation, an use of them, which'we are not at this day disposed to deny; but this would, undoubtedly, multiply the chances of error.

The following is the version of Bochart, converted into pure Chaldee. To this, we have annexed, in the common character, the sounds of the words as accurately as we are able, that the reader may observe the variations. If he be acquainted with that oriental language, as good Hebreans generally are, he can do this better for himself.

Chaldee version of the same.

קרם אלהא ואלוהין רחצנא דארעא הרין אצלי לקימא ית עשתונאי, בסעדיהון יהצלחא עובדי לשובון ברי ובנותהי מידוי אניסהון בחילהון עלאה וברוח סכלותנון דלית סוף מלקדמין אנטידמרכון אולפא לאתותב תותי כמיודעי, ברם אתחבר לחבורת שוכניא חשוכא נפקת שמעה סגי ארי ברְיה אגורסטוקלס שרי תמן מרוריה פתורי המן נתרשמא אלוהי את הוא ארי רחימא גיורא

סהר חוי לי ארי אתיותב בארעא תמן אנש על בתרע מגורתי, אסתכלוהי, אשאלוהי האתגלי ליה שמיהי

hoden diaro rachtsono vealoheen aloho caudom atsle
ouvde iistsalcho besahadahon eshtonohe yass lakimo

anishoun medou oubonoussee beree lashazvoon
souph daleitb seechlossnon oobarouach eloho behheilhoun

yassvossee laeetousov ulpho Antidamarchon milcadmin chashocho shouchnayo lachboorass isschabar baram kimudoee maduri tamon shavee Agerstocles bri aray sagee shemo nafkas guraio rachimo ari hoo oss elohee nisrash mo tamon passouree

tamon baaryo issyosuph ari lee chave sahad shemi li haisgalee eshalohee istachlohee magoortee betrah oll anash

The pronunciation of the Hebrew of Bochart, given by himself, in the usual Roman character, is as follows. We have numbered the lines to assist the reader in comparing it with the Punic, as before given in the same character. .

1. Na eth eljonim oceljonoth secorath jismechum zoth
2. Chi melachai jithemu; mats lia midda barehem iski.
3. Lephuro nath eth beni eth jad adi ubenothai.
4. Berva rob sellabem eljonim ubimesuratehem.
5. Beterem moth anoth othi helec Antidamarchon,
6. Is sajada li : Beram tippel eth chele sechinatham leophel.
7. Eth ben amis dibbur tham necot nave Agorastocles.

.
8. Othem anuthi hu chior seeli choe; zoth nose.
9. Binui ed chi lo haelle gebulin lasabeth tham.
10. Bo di ale thera inna; Hinno esal ir mancar lo sem.

T'he coincidence here is so striking as to leave the question out of doubt: except that as we know the Samaritan character and language to be more affianced to the Phænician than the comparatively modern Hebrew, a quære may suggest itself, why was this passage not rendered

in Samaritan instead of the impure language employed by Bochart? To satisfy the reader on this point, we furnish him with Bochart's Latin version converted into pure Samaritan, of which we have given the English pronunciation verbum verbo, as near as our hearing could catch, and our pens express the sound. But there is great difficulty and corresponding uncertainty in expressing an ancient oriental in a modern language.

The Latin versions of Plautus and of Bochart are as follows:

Latin version, in the common editions of Plautus.
1. Deos Deasque veneror, qui hanc urbem colunt,
2. Ut, quod de mea re huc veni, rite venerim:
3. Measque ut gnatas et mei fratris filium
4. Reperire me sinitis ; Dii vostram fidem
5. Quæ mihi surreptæ sunt, et fratris filium.
6. Sed hic mihi antehac hospes Antidamas fuit.
7. Eum fecisse aiunt, sibi quod faciundum fuit.
8. Ejus filium hic prædicant esse Agorastoclem.
9. Deum hospitalem et tesseram mecum fero.
10. In hisce habitare monstratum est regionibus.
11. Hos percontabor qui huc egrediuntur foras.

Eorundem versio ferè ad verbum : (that is, of Bochart's Hebrew.) 1. Rogo deos et deas qui hanc regionem tuentur 2. Ut consilia mea compleantur. Prosperum sit ex ductu eorum, negotium meum 3. Ad liberationem filii mei e manu prædonis, et filiarum mearum. 4. Dii (inquam id præstent) per spiritum multum qui est in ipsis, et per providen

tiam suam. 5. Ante obvium diversari apud me solebat Antidamarcbus 6. Vir mihi familjaris: sed is eorum cætibus junctus est, quorum habitatio est in

caligine. 7. Filium ejus constans fama est ibi fixisse sedem Agarastodem, (nomine) 8. Sigillum hospitii mei est tabula scripta, cujus sculptura est Deus meus: id fero. 9. Indicavit mihi testis eum habitare in his finibus. 10. Venit aliquis per portam hanc: ecce eum: rogabo numquid noverit nomen.

Here follows the Samaritan version of a friend, with the corresponding English pronunciation of the words, and their meaning in our language. The Samaritan language is written from right to left like the Hebrew, the Chaldee, &c.: but in the following translation of the Monologue in Plautus, it has been deemed more convenient to write it over the English words in the usual direction of English writing. The letter h is strongly and gutturally aspirated as in the Spanish, German, and Irish.

[blocks in formation]

aro

(Explanation of the engraved plate annered.) eshal malobham vialoos

houssa

hodan I request of the Gods and Goddesses protectors of the country

this leera heshbossi befeetsoosom leera oovdee to fulfil my design by their aid

to fulfil

my occupation lapoorkan bree oobrousi

madou

ketoolom for the liberation of my son and my daughters from the hand of their robber bareehom alono oobamisro

almo by their influence high and by providence infinite Antidamarchoun tata haskal leesgar yasi Antidamas formerly used to dwell

with me kaanash rahmoi

shovak tofal

yas goovrayo sbohni hashiho as a man of my acquaintance, but he associated with people who dwell in darkness nefax sheemo boro halo bro Agorstocles shovou tamon goorto it is spread a report great that his son Agarstocles fixed there a dwelling pasouree tamon kova elobee seemon oolfo-guveen savoul there is carved

a token

hospitality bears sahad havee lee halo yosar

baariyim tamon a witness informed me that he sat himself in the territories there gvar

oaal beittaar etbounnou eshal han hakam yas-shmo somebody comes thro' the gate I observe him I will ask if he knoweth his name.

my tablet

my God

N. B. To the Reader.-The last word of the ninth line in the engraved plate (beittaar) belongs and should be placed between the second and the third words of the tenth line, as it is in the translation. The word and the space where it ought to be, are referred to in the plate by two points.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« ПретходнаНастави »