Серска област после душанове смрти

Предња корица
Научно дело, 1965 - 171 страница