Слике страница
PDF

,ZIYBPOBHHK III OCMAHCKO IIAPCTBO, I Kl-bl/IFA. PICIIPABE

-r ,V_„

iiti

nobis sunt adiumento conservatum omnino volumus ut
dictis sotiis mercatoribus de Pazis satisfiat Proptereaque
mittimus istuc et ad alias partes dilectum filium ioannem
Mavarr scutiferum nostrum presentium exhibitorem cui
commisimus ut omnes et singulas pecunias istic et alibi
per totam balmatiam collectas nomine nostro recipiaty
et satisfacto dictis mercatoribus et sotiis de Paziis (sio)
usquefi ad summam decemmilium ducatorum residuum
ipsarum pecuniarum in tres equas partes dividat et caris-
simis in christo filiis nostris hungarie et Bosne regibus
illustribus duasv tertiam vero dilecto filio Georgio Scan-
darbech Albanie domino persolvat ut earum adiumento
' virilius in rPurchos depugnare possintv prout in bulla com-
missionis hujusmodi dicti iohannis Mavarr plene continetur
et latius ab ipso audietis cui iidem dabitis llortamur
itaque vos et in virtute sancte obedientie ac sub excom-
municationis pena mandamus ut sine ulteriori mora et
difficultate aliqua mandata nostra circa pecunias collectas
et colligendas tanquam ,filii boni obedientie exequamini
et exequi faciatis eisque omnino pareatis et obediatis que-
madmodum confidimus ei speramus ne oporteat nos contra
vos si contrarium attemptaveritis quoquomodo censurisi
ecclesiasticis et aliis oportunis remediis procedere tanquam
sacrilegos et bonorum ecclesiasticorum oceupatores alienum
enim esse debet cuilibet christiano que ex cruciata colli-
guntur usurpare aut quoquomodo retinere seu differre et
tam jussibus nostris apostolicis contraire Datum xviij
Septembris 1457, anno iij°.

Calisti III brevia Arm. xxxix o, 7, Fol. ma Ban/:macku Tajnu

Apmm (Archiv. Vatic.).
i Prioribus consilio et communi Ra'gusii.

IH Hana RaJlmcćT III. Penyöauzmn. 1457.. dei 3., PuM.

Calistus Dileoti filii salutem ete.` Non mediocriter

l p commoti sumus ex his que nuperrime ad nos scripsit

dilectus filius loannes Navarr' scutifer et commissarius noster quem ad vos et partes illas misimus ut vobis notum est1 ut receptis a vobis et aliis juxta mandatum et coin

I

missionem nostram pecuniis ex sancta Cruciata collects decemmilia duсаtos societati de Pazis cui ob majorem summam quam pro negotiis fidei et sanctissime Cruciate nobis mutuaviti obligamus solvere et reliquum certo modo ull sibi mandavimus distribueret, cui voluntati nostre sancte сt juste existinavimus ut equum erat, vos ut bonos mostros et sancte lomane ecclesie filios parituros et acquieturos presertin in lanta idei christiane tamquam evidenti necessitate. Sed lides devotiogue vestra non respondit opinioni judicioque nostro, nam inteleximus quot moras interpomere studueritis et studeatis in tradicione hujusmodi pecuniarum facienda et quot vanas excusationes adducitis. Scripsistis nobis muper intellecta hujusmodi nostra volunlate cerkas excusationes quibus mandata nostra impedire et frustrari vele videbamini respondimus vobis ilico per eumdem muntium qui literas vestras ad nos attulerat nostre voluntatis omnino esse ut dictas pecunias prefato commissario nostro uti nobis mandaverimus traderetis. Novissime vero per literas ejusdem commissari nostri inteleximus etiam tergiversationes vestras et subterfugia guibus continue ulimini ne dicte pecunie juxta mandatum nostrum tradantur. Quare indignum putantes in hac re lidei et Dei a vobis et allis quibuscunque impedimenta aferri nostrague et apostolice sedis mandata apud inferiores et eos quos minime decet ludibrio haberi vobis et vestrum singulis in virtute sancte obedientie et excommunicationis quam vestrum singulos si contra feceritis incurrere volumus iрso facto nec non interdicti ecclesiastici in civitates et terras vobis suppositas penis stricte mandamus 1.1 infra decem dierum terminum postguam a prefato commissario nostro fuitis sic requisiti omnes et singulas pecuniarum rerum et bonorum quantitates ratione Cruciate istic et in partibus quibus vestra jurisdictio se extendit collectas tradatis et tradi faciatis. In eisque habendis eidem consium auxilium et favorem prebeatis. In quo si comtunaces seu inoledientes fueritis excommunicationis et interdicti sententias prefatas absque alia declaratione ves declarantus incurrisse eisdemogne omnimo sententis subјасе:e. I enverss archiepiscopis episcopis prelatis et aliis excess:c:s persc:s in virtute sancte obedientie et excomn:u:ca::s peta tandantes ut v s ut tales in ecclesis с и .3 : : : :ce: et evšten pušcarique et evitari faciant

[graphic]

processuri ad graviora si vos in contumacia et inobedig-zntiaJ viderimus pertinaces, sed speramus quod consilia vestra in melius commutantes nostri et sedis apostolice filii obedientes vos prebebitis eo maxime cum universo notum sit orbi nos facultates nostras in fidei negotiis et sanctissime cruciate exponere classem nostram inter cetera in partibus orientalibus sustentandot que non parvum fructum toti affert christianitati ut est notum. Datum Rome ete. die iij Decembris Mcocc lvij, pontificatus etc. anno iij°.

' Calisti III brevia Arm. xxxix o, 7, Fol. 134. BaTuHancm/i Tajnu

ApimB (Archiv. Vatic.)Ĺ v r
Rectori et consilio civitatis Ragusii.

` i I IV Hana Itammc'r III." JoJsaHy HaBapy. b last öefi. fiv Pu.M.

Calistus ete. Dilecte fili salutem etc. Accepimus litteras tuas quibus nobis significasti diligentiam et studium quod fecisti apud liagusinos ut pecunias res _et bona apud eos

- collecta juxta commissionem per nos tibi factam haberes

tergiversationesque et subterfugia quibus iidem Ragusini

utuntur in consignandis ejusmodi pecuniisa fuit nobis satis

molestum Ragusinos eosdem nostram et sedis apostolice reverentiam tam parvifacere et existimare in hac re presertim fidei et sanctissime Crueiate. quare subterfugia eorum egre ferentes nec ultra ea ferre volentes scribimus eis sub magnis penis quas volumus ipso facto incurrant ut tibi dictas pecunias res et bona quemadmodum alias eis scripsimus et tibi commisimus tibi tradant et consignent prout in litteris quarum copiam hic jussimus introcludi iplenius poteris videre itaque fili dilecte te hortamur ut omni cura studio diligentia mente denique tota enitaris ut dicte pecunie res et bona ratione Crucia'te

collecta quemadmodum mandavimus tibi consignentur et

solutis m/x ducatorum societati de _Pazis cui obligati sumusg reliquum volumus ut non obstante quacunque alia com

missione per nos tibi facta de ipsis per te distribuendis

personis nominatis in commissione quarum distributionem justis et rationabilibus causis animum nostrum moven

tibus nolumus fieri nullo modo adwpresens sed omnes illas pecunias prefate societati de Pazis similiter consignari quod cum feceris nos confestim avisare procures ut tibi super ipsis precipere valeamus prout res exegerit ad gloriam Dei, sic igitur te habeas in omnibus ut laudem et retributionem a nobis merearis et dexte confidimus et speramus, affectamus scire valde de statu Albanie et illius strenui militis et Dei athlete Scandarbech et quid cum eo peregisti. Nos enim convocationem facimus imperatoris Regum et potentum christianorum ad nos per oratores suos cum quibus hac hieme taliter effective operabimur ad exaltationem fidei ortodoxe ad perditionem perfidi Turchí et damnate secte/Machometioe quod in estate ipse Scandarbech et alii catholici christo dante ut victores contra inimicos fidei quiescent et triumphabunt undique Datum ut supra proxime (Rome etc. die iij Decembr'is MCCCClvij pontificatus etc. anno iij).

i Calisti III Brevia Arm. xxxix c. 7, Fol. 135. Ba'mflaflcamTajmx

_ ApRuB (Archiv. Vatic.).

ioanni Navarr', scuttifero et commissario nostra.

V
Hana Eammc'r III. JoBaHy HaBapy.

11158., meae 6,, Pum.

Calistus etc. Dilecte fili salutem etc. scripsimus tibi novissime ut non obstantibus quibusvis aliis commissionibus per nos tibi factis quas justis causis exequi volebamus efficeres quod omnes pecunie res et bona ratione cruciate Ragusii et in tota Dalmatia collecta et colligenda consignaventur cum effectu Martino clarini mercatori Florentino pro societate de Pazis Ragusíí existenti. Et ut ita fieret sub excommunicationis late etiinterdicti et aliis gravioribus penis Ragusínis mandavimus. credimus ita fuisse factum, et si for-san non esset, iterato sub eisdem penis et alias cum rigore ipsis scribimus ut omnino efficiant que mandamus, circa cujus rei executionem nonnulla etiam ordinavimus itaque cum ob alia nostra negocia te hic optemus habere. volumus et presentium tenore tibi mandamus quatenus visis presentibus posthabilis quibuscunque te ad nos conferasa venias tamen de rebus omnibus quas ad nos scire pertineat ita informatus ut ex te ea

magna f

.`,",

que ex istis partibus scire optamus intelligere valeamus. Dilecto autem filio Georgio Castrioth Scandarbech subventionem oportunаm fecimus quam per oratores suos

quos ad nos misit prope diem habebit. Datum etc. die

sexta Februarii MCCCC livij anno 3".

Calisti III. Brevia Arm. ХХХIХ C, 7, Fol. 139 b. Ватикански тајни Аркив (Archiv. Vatic.). , Ioanni Navar, scuttifero et commissario mostro.

VI
Папа Каликст III. Републици.

1458., дебр. 6., Рим.

Calistus etc. Dilecti fili salutem etc. Negotiis fidei Christiane impensisque intolerabilibus quas pro ilius tutela et defensione facimus urgentibus, scripsimus vobis proхimis diebus et mandavimus sub pena excommunicationis

late in vestrum singulos et interdicti in civitates terras

et loca vestra, quatenus omnes et singulas pecuniarum rerum et bonorum quantitates, ratione Cruciate in civitate ista Ragusii et terfas vobis subpositas collectas et pro tempore colligendas sine difficultate et dilatione efficeretis ut dilecto lilio Iohanni Navarr commissario nostro se u Martino Clarini et societati mercatorum de Pazis istic existenti traderentur et consignarentur, posteа quid per vos actum fuerit adhuc nescimus ехistimamus tum pro vestra erga nos et sedem apostolicam devotione et reverentia que mandavimus adimplevisse qud nobis vehementer erit gratum. Sin vero ea que mandavimus efficere neglexistis seu contumaciter forsan distulistis egre suрra modum feremus; instant enim fidei maxime necessitates quibus ut valeamus succurrere cogimur facultates undique conquirere. Itaque quandoque in tam sancto opere tantam contumaciam de vobis non arbitremur si forsan mandata nostra premissa non effecistis, et sententias et penas per

nos in vos inflictas non formidastis in quas tenore pre

sentium si que mandavimus non fecistis vos incurrisse declaramus. Iterato sub eisdemet penis et aliis gravioribus nostro arbitrio infligendis in quas nisi feceritis que mandamus, vos secundo incurrere declaramus, mandamus stricte quatenus omnes et singulas predictas pecunias res

« ПретходнаНастави »