Слике страница
PDF
ePub

Tutte le victualie como e pan vino come et altre cose le qual serano portate per prelati et altri che serano cum lo Sancto Padre al lor vegnir per lor uso over per crucesignati per lor uso al loro vegnir siano franche da ogni dohana. Ma quello che se portara per vender sia sottoposto al pagamento contucto de le dohane nostre. Et ... quello che se portasse per lor uso dreto la lor venuta sia sottoposto alle dohane nostre.

Item che la gabella del vino se debia assumar per comun dal di che zonzera el dicto Sancto Padre ad Ragusi et staragli. Et per lintrar de vini in quel tempo el pregado habia liberta de proveder como li povera.

VIII

Статут друштва дубровачкијех трговаца у Истоку са сједиштем у Биограду од год. 1673.

Die Martis ultima Mens. Feb-i 1673.

Capitula desuper societate in partibus Levantis.

Art. 1o Che alla Compagnia dell' Unione del Negotio di Levante si debba concedere, et assegnare la piazza di Belgradi per poter ivi negotiare con prerogative e privilegij che si diranno in appresso e dall' Eccelentissimo Consiglio di Pregati saranno statuite.

Art. 2° Che instituita che sarà la detta Compagnia acciochè con miglior comodità ed utile negotiare, si proibisca e s' intenda prohibito a tutti i nostri Nationali di poter negotiare a parte nella sudetta piazza di Belgradi o altre piazze di Ungaria soggette al Gran Signore sotto pena del contrabando ed altre riservate all' Ecco Consiglio di Pregati.

Art. 3o Che volendo qualcheduno dei nostri Nationali mandar gli effetti a provigione per mano dei Deputati di sudetta Compagnia possi farlo; i quali Deputati siano obbligati rimandarli il ritratto, o in contanti, o in robbe conforme lui ordinarà con le spese della Colonna come pagarà la Compagnia stessa con di più la provigione.

Art. 4 Che tutti i Mercanti nostri Nationali possino comprare cosi a minuto o altre mercantie a Belgradi

ДУБРОВНИК И ОСМАНСКО ЦАРСТВО

16

e suoi contorni, dummodo siano tenuti venderle poi a sudetti Deputati per conto della detta Compagnia i quali siano obbligati e debbano far le dette compre a giusti prezzi che quella volta correranno in detta piazza.

Art. 5° Che nessuno dei nostri Nazionali possa nè debba sotto qualsivoglia pretesto far corami, o altre robbe a Belgradi, e nelli suoi contorni per conto degli Hebrei et altri forastieri sotto pene di pagar al nostro Publico ducati mille o di star in prigioni un anno in una delle tre di Pelago con porte serrate.

Art. 6o Che tutti quelli i quali mettessero capitale nella detta Compagnia siano privilegiati che i detti capitali non possino mai confiscarsi nè devolversi al Publico in occasione di verun caso o delitto nè per pena nè per veruna altra sentenza, eccettuati i casi di Lesa Maestà, assassini delitti enormi ed altre atrocità.

Art. 7° Che gli effetti e le Mercantie della suddetta Compagnia per qualunque occasione di lite civile non possino sequestrarsi da verun creditore delli participanti che ivi saranno, nè impedirsi il corso dei negotii suddetti, ma che si possa solamente interporre sequestro in mano della medesima Compagnia e sequestrar il capitale e gli utili e valersi in quelli per via di tenute o altre forme di Sindicati servatis servandis non che però non possa smembrarsi il detto capitale della suddetta Compagnia ma corra a beneficio di detto creditore con medemi vincoli e conditioni con forme da principio è stato investito e posto in detta Compagnia.

Ex Libro Consilii Rogatorum 1673-1674. Дубр. Држ. Аркив.

IX

Папа Урбан VIII. Републици.

Urbanus P. P. VIII

1624., дећ. 7., Рим.

Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Digna est Ragusina Respublica, quam ad Religionis arcem, et B. Petri Regiam hoc tempore convocemus, quo indicta pridem Anni Sancti et Christiani Jubilei solemnitas Ponti

ficiis clavibus patefaciat ianuas Coeli, et thesauros recludet misericordiae omni potentis. Patet enim Vos praecipuam Christi haereditatem esse Angelorum excubiis custoditam, et coelo inferendam. Cum enim barbaricae tyrannidis iugo triumphale caput captivus Oriens submiserit, vos in oculis servientium provinciarum libertatem retinuistis, quamvis illinc Turcicis scopulis, hinc Adriaticis fluctibus obsessi. Praeterquam quod quis gloriosior potest excogitari pietatis vestrae triumphus, quam Ecclesiam istam Mahometicae superstitionis, et schismaticae heresis contagione non computuisse? Habitatis in medio doli, et in finitimis regionibus prospicitis superbe, atque avare dominantem impietatem, cuius crudelitas quamvis Urbem istam non excruciet, non potest tamen animos vestros non ledere. Quare qui Christianae consolationis cupiditate flagratis, dilecti filii, properate hoc tempore ad hanc nationum patriam, ubi fundatur exultatione universae terrae mons Vaticanus, ubi vera fides regnat culta Regum obsequiis et famulatu provinciarum. Hic videre poteritis convenientes populos in unum, et Principes, et serviant Domino, et congiarium accipiant coelestis indulgentiae, qua redimuntur peccata, et comparantur diademata aeternitatis. Hortamur ergo vos pro paterna nostra in Ragusinum nomen voluntate, ut caretis quamplurimos e regione Vestra in Urbem proficisci. Eos enim peramanter complectemur, et illustribus consolabimur documentis Pontificiae charitatis. Ist hic vero potest authoritas magistratuum, et populorum religio in hac rerum opportunitate demereri Romanam Ecclesiam. Id autem contiget, si iuvabitis piam Sacerdotalis ordinis sedulitatem hortantis fideles filios ad magistram fidei, et Christianitatis matrem invisendam. Videbuntur ex istis scopulis manari fontes misericordiae, si eleemosinarum publicarum, privatorumque subsidia viatoribus non deerunt. In hospitalibus domibus charitas commoretur, parentur navigia, quae tuti, et celeriter affluentium peregrinorum multitudinem in Italiam transvehant. Id si praestabitis, foeliciter adipiscemini benevolentiam omnipotentis Imperatoris, qui cum universam mundi vastitatem Divinitatis praesentia compleat praecipue tamen videtur in Romana Ecclesia posuisse tabernaculum suum, unde ederet oracula salutis, et diffunderet divitias misericordiae. Apostolicam benedictionem vobis, ac toti Reipublicae intimo cordis affectu impartimur, atque

iis, qui huc Religionis causa proficiscentur, foelix iter, ac ventos ferentes precamur.

Datum Romae apud S. Petrum die VII. Decembris 1624 Pontificatus A. Secundo.

Dilectis filiis Rectori et Consiliariis Reipublicae Ragusinae. Пријепис налази се привит у «Lettere e Relazioni delle Commissioni del 1648 in 1676 Nr. 1. Venezia E. Michele Sorgo-Bobali." Fol. XIX, Nr. 1331. Дубр. Држ. Аркив.

X

Папа Урбан VIII. Републици.

Urbanus P. P. VIII

1626. јунија 27., Рим.

Dilecti filii salutem et apostolicam Benedictionem. Ubi Catholica Religio et Apostolica authoritas foeliciter dominatur, ibi exercituum Dominum coelesti patrocinio excubare docet Respublica Ragusina. Quae enim a finitimae impietatis contagione securam fidem servavit, eadem potuit potentissimae tyrannidis conatus comprimere, et propriam libertatem propugnare. Nos equidem vestri nominis gloriae et securitati consulentes Angelicas legiones anxiis orationibus in Vestra propugnacula evocamus, vestramque Rempublicam Religionis arcem Apostolicae benedictionis thaesauris saepissime communimus. Dilectum filium Gabrielem Cervam peramanter complexi sumus et vestra negotia disserentem libertissime audivimus. Ipse autem qui singularem Vestram in Sedem Apostolicam observantiam luculenter declaravit, ide poterit vobis paternam nostram benevolentiam testari, cuius illustria cupimus extare documenta.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die XXVII Junii 1626 Pontificatus Nostri Anno Tertio. Ioannes Ciampolus.

Dilectis filiis Rectori et Consiliariis Reipublicae Ragusinae. Изворник у Дубр. Држ. Аркиву. Fol. XIV, Nr. 1337.

XI
Папа Урбан VIII. Републици.

Urbanus P. P. VIII

1628., маја 26., Рим.

Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Firmissima Orthodoxae Religionis arx Angelorum legionibus, et Civium virtutibus munita videtur ab exercituum Domino in hostium finibus opportune constituta esse Ragusina Respublica. Nos certe, quibus universae Christianae plebis tutela mandata est, maiori sollicitudine illuc accurrimus, ubi praesentius periculum imminere prospicimus. Hinc coniicere potestis, dilecti filii, quam anxios Nos teneat Vestra incolumitas finitimorum Turcarum odiis, et insidiis assidue obsessa. Huiusmodi Vestrae libertatis discrimina, mandatumque negotium pari fide, ac prudentia Nobiscum disseruit dilectus filius Petrus Benessa. Ille autem, quem luculentum nacti estis vestrae mentis interpretem, Vobis quoque esse poterit testis eius charitatis, qua Rempublicam istam complectimur. Coeterum Vestris rationibus intimo cordis affectu consulere studebimus, dilecti filii, quibus benedictionem Apostolicam impartimur, et Pontificium patrocinium pollicemur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die XXVI Maii 1628 Anno Pontificatus Nostri Sexto. Ioannes Ciampolus. Dilectis filiis Rectori et Consiliariis Reipublicae Ragusinae. Изворник у Дубр. Држ. Аркиву. Fol. XIV, Nr. 1356.

XII

Заповијест Султана Мехмеда IV. за дубровачку цркву у Биограду 30. јунија 1675.

Traduzione del comandamento per la chiesa di Belgrado, inviatto al mulla et al musselin.

Al gionger questo segnio imperiale sia noto, che il Capitano della natione di Messia Maroiza', Ambassadore

1 Caboga.

« ПретходнаНастави »