Слике страница
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

2

Још је и друга мисао владала нашим духом приповiiједајући борбу дубровачкога ума против Османлија. Држасмо, да се у наше доба одвише писало о књижевном животу дубровачкој, а премало о његовој политичкој повијести. Ово додуше није ни мјесто, ни вријеме да растумачимо како је, по нашему мишљењу, политичка повијест Дубровника пуно знаменитија од његове књижевне историје, коликогоћ ова велика и славна била. Али, нека нам буде овдје допуштено рећи, да смо увијек држали повијест Републике ненадмашном учитељицом нашега ненскуснога народа у државној вјештини која нама недостаје, а које, у дан данашњи, највише требамо. Віндјећемо у догађајима који су Фрагментарно испричани у овом покушају, како се Република умјела послужити самом својом слабошћу за утврђење слободе и за оружје напретка. Видјећемо, по њој, како мали народи могу очувати своју индивидуалност и имати одличнога дијела у повијести свијета, не себезналим, надувеним хвалисањем сила које им је Бог одрекао, него мудром употребом онога таланта што сваки народ прими да њим тргује и да живи. Ми не можемо никако вјеровати, да су оне стотине Дубровчана који пронијеше унакрст по Балканима нашу ријеч и необуздану чежњу за триjезним уздржавањем слободе, да су они газили

11 посулІІ их својим гробовима, а да се од њихне радње ми нимало не користимо за радњу која нас чека. То би у нашему народу бітло банкротство повијести. Мії, напротив, држимо, да ће дивни душевни бој, што је Дубровник био кадар одржати против силе и величанства Царства, бити поліч што ће наше душе све то више разбуђивати и прицрављати на умно, тврдо, жилаво освојење праве цивилизације, јединства и слободе.

те земље

[ocr errors]

Овај је покушај врло Фрагментарне природе. А да није тако, не би још, за многе и многе године, био угледао

свијета. Све што се досада зна о дубровачкој повијести, све што је до сада публиковано било из државнога Аркива дубровачкога, тек је мали дио огромнога повијеснога материјала што једнако лежи у Аркиву без користи за народ. Зашто је то тако? Зашто је Аркив Млетачки толико већ обрађен, а Дубровачки није готово нимало? Зашто је талијански народ могао и знао приопћити свІІјету славну млетачку повијест, и повијести другијех великијех република на полуострву, а ми нијесмо умјели досада ускрснути дубровачку? Да одговоримо на сва та питања, требало би да продремо дубље у тајне нашега духа, и да објаснимо зашто смо ми тако брзи узвисивати пјесму и њом се хранити, а тако спорін слушати озбиљни глас и државничке свјете нашијех отаца. Јер је тешко и тужно имати исповидјети, да је нама повијест Холандије и Португала познатија од повијестII Дубровника и да се тек сада, у очII стољетнице пада Републике Св. Влаха, почиње откривати завјеса нито покрива ону чудну и славну повијест. Ко хоће у данданашњи да напише најмању страницу њезину, треба да чита годишта и годишнта оне стотине дебелијех књига и оне тисуће депеша, па да пролиста многе картоне иностранијех Аркива док дође до свога чедног циља.

Тако смо и ми могли те: завирити у то заборављено благо, радећи четири пуне године у самоме сакупљању материјала. Од дана се до дана откриваху споменици прошлости пред нашим забли, ештеним очима ін осјећасмо сву силу Нибуровијех ријечи: „Wer Verschwundenes ins Dasein zurückruft, geniesst die Seligkeit des Schaffens«.'

Читаоци ће, дакле, спазити, да смо само летимице испричали многе врло знамените ствари и догађаје као н. пр. у овој првој књиз: трговину Дубровника с IIстоком, откуп.љивање робова, улогу Прокуратора Св. Ма

1

Ко повраћа живот несталијем стварима ужива блаженство стваpaiba. Niebuhr, Römische Geschichte. Einleitung:

[ocr errors]

рије и напредак дубровачкијех колонија и цркава на Балкану. Ове се празнине не могу попунити у један мах. Ако наше дјело доживи друго издање, ми ћемо тада објаснити ове Фазе дубровачке радње на Истоку које се не могу познавати само по дубровачкијем исправама, него и по документима Мадридскога, Бечкога и Ватиканскога Аркива.

[ocr errors]

Прва књига наше дипломатско-историјске радње обухвата перијоду постања веза Републиканих с Портом и прича прве сусретаје гке латино-српске опћине са новим освајачем Истока. Прекинули смо приповиједанье догађаја с освојењем Херцеговине (1482.) јер је управо те године пошљедыі бедем кршћански на Балкану ао у руке турске па је Република, нашавши се сама супрот Османлијама, дала нову орјентацију својој политици II почела у великоме стілу ону утилитарну политику према Порти која ће се подударати са златним временом дубровачке историје. Овај други и најзнаменитији период обухвата пунијех двјеста годишта и завршује спреломом турскога оружја под Бечом и са настајном обновом Bilшеградскога Уговора са Тесаром (1484 — 1684). Трећа ће напокон књига обухвататії перијод пропадања дубровачке државе и Високе Порте све до пада Републике године осме овога вијека. У ово пошљедњијех двије стотине године Дубровник ће се узпркос непогоди времена и унутрашњој корупцији знати ипак користити политичком ситуацијом у Јевропі н новом Фазом источнога питања“, па, преваривши Републику Св. Марка, вјечну своју непријатељицу, ставиће своју независност под окриље отоманскога царства. Већ у оно вријеме неповредност и raison d'étre Турске Імперије догма су јевропске поліптике. Успјех на Пожаревачком Конгресу лабудова је пјесма дубровачке дипломације.

[ocr errors]
[ocr errors]

ІІ тако, добротом Кра... Српске Академије Наука, предајемо ову прву књигу Српскоме Народу. Ако напі слаби оглед не буде мора.на наука свијем нама у ово најодсудније доба историје наше, заман смо радн. ш. Па ову филозофску страну дубровачке историје полажемо, у интелектуалноме реду стварії, све наде нание, као што су талијански патриоте прије уједињења Италије полагали наде на ускрснуће републиканске историје ыіхове велике отаџбине. ІІ ради смо довршити овај пріступ ријечима које нам дубровачка повијест упоређена са историјом Србије диктова оном.лани прегледајући једну Новаковићеву радњу: „Освітак XIX. вијека “ ішсаемо год. 1894. у видио је готово исте године пропаст Дубровника » и ускрснуће Србије. Онај исти превратни дах са Сене оборио је тиеућгодишњу слободу дубровачку и раскинуо „четверовјековно ропство српско, па до: Црни Topbe » ханцаром обараше спахилук турски, Наполеон обараше » мамузом кнежевски пријесто дубровачки. Једна овет» шана аристокрација леже у гроб, док се најчистија се»љачка демокрација на свијету придизаше из гроба. 11 » Србија устаде, али не нађе више на далекоме, топломе » мору силуету оне старе пријатељице која јој толико » пута закрили кнезове и оставе, која је некада испрати » мудрим свјетима свога латинскога генија од рођаја Неу мањићске династије до косовске ноћи. Политички те у двије земље нијесу више равне. Али филозофски и исто»ријски уснула Република још увијек пробуђелој Краље» Вини говори као онај који власт има“. Ibезина исто» рија, неизразивим моралним тјескобама написана од ».Лазаревијех врсника“ учи из опустјелога Двора помла»ђену Краљевину хтјети умјерено и јако, живљети у смиуслу једне трајне, државне радње, стварати и распрости»рати своју у сферу интереса“ како је некада бјеше расу простро Дубровник од јадранске пучине до дунавскиjех

[ocr errors]
« ПретходнаНастави »