Слике страница
PDF
ePub

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА.

ДУБРОВНИК

И

ОСМАНСКО ЦАРСТВО

ПО АРХИВАЛНИЈЕМ ИСПРАВАМА

НАПИСАО

Д-Р ЛУЈО КНЕЗ ВОЈНОВИЋ.

Vejnevie, Luio, knez

ПРВА КЊИГА:

ОД ПРВОГА УГОВОРА С ПОРТОМ ДО УСВОЈЕЊА ХЕРЦЕГОВИНЕ

(1365.-1482.)

БЕОГРАД

Д Р Ж А В Н А ШТАМ П А Р И JA КРАЉЕВИНЕ С Р Б И JE

1898.

[merged small][ocr errors]

ben, bib.
Dunning,
Perlstein (u.s.).

6-12-57
T24-26118

САДРЖАЈ.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
« ПретходнаНастави »