Слике страница
PDF
ePub

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА.

ДУБРОВНИК

И

ОСМАНСКО ЦАРСТВО

ПО АРХИВАЛНИЈЕМ ИСПРАВАМА

НАПИСАО

Д-Р ЛУЈО КНЕЗ ВОЈНОВИЋ.

Vojnovic's Lujo, knez

ПРВА КЊИГА:

ОД ПРВОГА УГОВОРА С ПОРТОМ ДО УСВОЈЕЊА ХЕРЦЕГОВИНЕ

(1365.-1482.)

БЕОГРАД

ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1898.

[merged small][ocr errors]

Gen. Lib.
Dunning
Perlstein (u.s.).

6-12-57
1.24-96118

САДРЖАЈ.

СТРАНА

[ocr errors]

Глава ІІ.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Извозна И увозна трговина
Ђумрук. Дубровачка скела.

Везе републикине са босанским пашама. Посланства на цари-

градском двору. Везе у Цариграду са кршћанским државама.

129

« ПретходнаНастави »