Слике страница
PDF
ePub

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

346 · B53 Vill

( Gen, Wibi
Dunning
Perlstein (u.s.)
(~12 - 82
Та4 - 2018

[ocr errors]

Приступ

Глава I.

Дубровник,

ик и природа

Први уговор

с Портом (1 365.). Веза са султанима Бајазитом І., Мура-

"том II. Крсташка Војна 1 4 4 4. год. и бој код Варне. Везе

с Мехмедом ІІ. Покушај диобе Херцеговине и новски мир

10, априла 1454. Освојење Цариграда. Пропаст Босне

и погибао од најезде Турске (1 4 6 3.). Обнова уговора ел Ба-

јазитом І. Освојење Херцеговине (1 482.). Нова политика

републикина према порти.

Глава II.

Везе османлијске са сусједним кршћанским земљама. При-

рода дубровачкога данка. Колонијална политика дубровачка

на истоку.

Постање и еволуција дубровачкијех колонија на

балканскoмe полуострву.

Организација и повластице

хове. Дубровачки католицизам на Истоку. Откупљивање

робова и примање бјегунаца. Извозна

увозна трговина

с царством. Консумати. Тумрук. Дубровачка скела.

Глава III.

Везе републикине са босанским пашама. Посланства на цари-

градском двору. Везе у Цариграду са кршћанским државама.

Епилог.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« ПретходнаНастави »