Слике страница
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА.

ДУБРОВНИК

И

ОСМАНСКО ЦАРСТВО

ПО АРХИВАЛНИЈЕМ ИСПРАВАМА

НАПИСАO

Д-Р ЛУЈО КНЕЗ ВОЈНОВИЋ.

Vejnevie, Lujo, knez

ПРВА КЊИГА:

ОД ПРВОГА УГОВОРА С ПОРТОМ ДО УСВОЈЕЊА ХЕРЦЕГОВИНЕ

(1365.-1482.)

[ocr errors]
[ocr errors]

БЕОГРАД

ДРЖАВ Н А ШТАМ П А Р И ЈА КРАЉЕВИНЕ СРБИJЕ

1898.

AS 346 • B53 Vill

« ПретходнаНастави »