Слике страница
PDF
ePub

The poetical works of
Alexander Pope ...
Alexander Pope, Samuel Johnson

[graphic]
[graphic][ocr errors]
« ПретходнаНастави »