Резултати 1-1 од 1
Коментар посетиоца странице - Обележи као неприкладно

Ова електронска књига (eBooks) креирана је коришћењем LaTeX система за припрему текста, који је направио Leslie Lamport, и документа класе типа memoir. Употребљена је Computer Modern фамилија фонтова коју је дизајнирао Donald Knuth’s, roman. Ова електронска књига је у pdf формату и потпуно је компактибилна за коришћење на десктоп и таблет рачунарима.
Дозвољен је пуни преглед књиге. Потпуно је бесплатна.
 


Звездица: 4 - 0
Звездица: 3 - 0
Звездица: 2 - 0
1 звездица - 0
Неоцењено - 0

Уредничке рецензије - 0
Рецензије корисника - 1