Из књиге

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Садржај

1. одељак
1
2. одељак
15
3. одељак
51

други делови (9) нису приказани

Друга издања - Прикажи све

Чести термини и фразе

акс аксеп1а акценат Акценат оста]е бива ВапаЧ Вапд Вапй Вапс1 Вий вр Вук г)ес г]ес г^ес гд)е глагола говори деклинацией доби)а другога слога другом слогу Дубр Дубровнику едан слог еднак еднога слога еп зайа зе зт има има)у има]у инфинитиву ист итд йа йу Кап ко)и ко]и ко^и кот лицу ед меаа ми)ен>а мислим мн множини може наставком нема Ну обича)у облику облицима овако Овамо иду ови Огай Оис онда опет осим основа од три оста)е оста)е без промене оста]е оста^е отпада ош пад падежу пе пео пете пот пр први слог првога прег првом слогу пре пред прелази прид)еву прилогу промене прости)ех простилем простоем основа раз ргаез ргей речи речима речнику род рщечи само самогласно свима падежима сигурно слог долази слог основе слога више него слога и акц слога на ком слогова сложени сложени)ех сложенима сложено споменути сто)и трекем треЬем три слога Угап уз уметка четвртом четири слога

Библиографски подаци