Скривени свет балканских жена : женска одећа за улицу на крају XIX и у XX веку из збирки Етнографског музеја у Београду и Земаљског музеја у Сарајеву: The hidden world of Balkan women

Предња корица
Etnografski muzej u Beogradu, 1. 11. 2013. - 90 страница
 

Библиографски подаци