Стефан Првовенчани и његово доба = Stefan the First-Crowned and His Time: Зборник радова= Collection of Works

Предња корица
Историјски институт, Београд, 12. 8. 2020. - 464 страница

"Зборник је подељен на три тематске целине и садржи

двадесет четири оригинална научна рада афирмисаних научника, од

којих трећину чине страни аутори, што додатно указује на то колику је

улогу и значај имала делатност српског краља Стефана Првовенчаног у

међународним приликама тог времена.

Прва целина носи наслов Србија Стефана Првовенчаног: држава,

владарска породица, црква. Друга целина је насловљена Међународни односи у југоисточној

Европи XIII века. Последњи, трећи део носи наслов Идејна струјања, друштво,

привреда, култура."

 

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Чести термини и фразе

Библиографски подаци