Het domicilie naar het Burgerlijk Wetboek

Предња корица
P. den Boer, 1902 - 130 страница
 

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Чести термини и фразе

Популарни одломци

Страница 15 - Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari jam destitit, Cod.
Страница 88 - L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. ART. 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.
Страница 77 - A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable , conservera le domicile qu'il avait auparavant , s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
Страница 83 - Les majeurs, qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
Страница 51 - De verandering van woonplaats zal stand grijpen door de werkelijke woning in eene andere plaats , gevoegd bij het voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf te vestigen.
Страница 74 - L'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile en France, y jouira de tous les droits civils. « L'effet de l'autorisation cessera à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande pas la naturalisation, ou si la demande est rejetée.
Страница 62 - Dat voornemen wordt bewezen door eene gedane verklaring, zoowel bij het bestuur der gemeente welke men verlaat, als bij dat der gemeente waar de woonplaats wordt overgebragt. Bij gebreke van verklaring, zal het bewijs van het voornemen uit de omstandigheden worden opgemaakt.
Страница 88 - Eene getrouwde vrouw, welke niet van tafet, bed, bijwoning en goederen is gescheiden, heeft geene andere woonplaats dan die van haren man; minderjarigen volgen de woonplaats van hunne ouders of voogden; meerderjarigen, die onder curatele zijn gesteld, die van hunne curators.
Страница 7 - S 154, tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, zooals deze wet is gewijzigd bij de wetten van 31 Dec.
Страница 14 - Een ieder wordt geacht zijne woonplaats te hebben alwaar hij zijn hoofdverblijf heeft gevestigd. Bij gebreke van zoodanige woonplaats , wordt de plaats des werkelijken verblijfs daarvoor gehouden.

Библиографски подаци