Lexicon serbico-germanico-latinum

Предња корица
Gedruckt bei den P.P. Armeniern, 1818 - 71 страница
 

Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Изабране странице

Друга издања - Прикажи све

Чести термини и фразе

Популарни одломци

Страница i - ОбрадовиН казао да треба писати српским jes и ком као што народ говори, и сам je почео, колико je знао, тако писати. За н>им су пошли млоги учени Србл>и, и за ово 35 година написали различие (тобоже српске...
Страница xvi - Desoje се може бнган ни у годяии дана не спомишу : али сам и ja опет писао, зашто сам чуо 1>е се у народу говоре, или njeeajy; а има неколико и шакови PI1J64H Турскн, Koje Ьемо морати задржати и nocBojiimn , н.
Страница xxxviii - Може бити, да бибклопаметни^е [»•fin, да je ово друго прилагателно нарасло од првога, него да je прво у eje ч ей о: ¿ашто прво nmojii у првоме свои облику (као ц.

Библиографски подаци