Слике страница
PDF
ePub
[merged small][merged small][graphic][graphic]
[blocks in formation]

b1. Izr; -.

biva.

. I ROTAL

међу
а Ду-

- СПИС 6
, I, III ПО-
уз „Бу-
. Ненада.
- дубро-
J. ИЧИНа.
граној,
Iм љу-
а саме
варства
еза Ду-
IКОЛИЦа.
и послије

[graphic][merged small]

СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА.

ДУБРОВНик

ОСМАНСКО ЦАРСТВО

ПО АРХИВАЛ НИЈЕМ ИСПРАВАМА

НАПИСАО

Д-р ЛУЈО КНЕЗ ВОЈНОВИЋ.
и се

ПРВА КЊИГА:
ОД ПРВОГА УГОВОРА С ПОРТОМ Д0 УСВОЈЕЊА ХЕРЦЕГОВИНЕ

(1365.—1482.)

БЕОГРАД

Д P ж. А В. Н. А. Ш. T A. M. II АР И ЈА КРАЈЊ. Е. В И Н. Е. С Р Б И Ј. Е у

' 1898.

AS

346 •B53 Vill

« ПретходнаНастави »